Waarom FileMaker Pro?
FileMaker Pro is voor miljoenen gebruikers wereldwijd inmiddels een onmisbare partner voor de bedrijfsvoering. Het is een krachtig maar tegelijkertijd gebruikersvriendelijk programma voor uiteenlopende toepassingen.

Schaalbaar, voor één gebruiker maar ook voor tientallen tegelijk. FileMaker kan ook prima overweg met gegevens uit andere systemen, zoals Excel, MS Access, Oracle, MySQL of SQL Server. En studies wijzen uit dat de Total Cost of Ownership beduidend lager uitvalt dan bij andere systemen het geval is (zie
hier voor een vergelijkende studie, Engelstalig).

Platform: u kiest zelf
Werkt u met Windows of liever met Apple, of beide? FileMaker Pro draait probleemloos op beide systemen. Of wilt u de iPhone of iPad in uw oplossing integreren? Met FileMaker Go wordt elke toepassing ook een mobiele toepassing. En u kiest voor flexibiliteit: alles centraal, alles mobiel of een combinatie.

Als uw gegevens in een centraal systeem worden bijgehouden (zoals SQL Server, MySQL of ORACLE) kan FileMaker Pro daar ook goed mee overweg. U kunt FileMaker dan bijvoorbeeld gebruiken voor uw management rapportages en uw iPad als zgn. dashboard zodat u in één oogopslag de stand van zaken overziet.

Meerdere gebruikers
Als uw bedrijf groeit, gaat FileMaker daarin mee. FileMaker Pro draait in een netwerk en is geschikt voor (heel) kleine tot (heel) grote werkgroepen.

Doet u alles nu met Excel?
Wij laten u graag zien hoe u met een combinatie van Excel en FileMaker het beste uit twee werelden kunt gebruiken, en snel kunt besparen op uw IT kosten!

Werkt u al met FileMaker?
Dat is goed nieuws. Fit-in solutions kan uw bestaande systemen aanpassen, er nieuwe modules bijbouwen en gegevens uit oudere versies (d.w.z. FileMaker Pro 6 en ouder) converteren zodat er niets verloren hoeft te gaan en u geen gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
Als het nodig is, kunnen wij de gegevens natuurlijk opschonen, ontdubbelen en foutvrij maken.


Prototyping
Ook als u op dit moment uw systeem nog niet naar FileMaker wilt migreren, kan FileMaker toch al een belangrijke rol spelen: gebruikmakend van de ervaring op het gebied van database ontwerp kan fit-in solutions een werkend prototype maken van de toepassing die u voor ogen hebt. Geen blauwdruk in de vorm van een presentatie of een functioneel ontwerp op papier, maar een echte werkende testversie! En natuurlijk in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers en ICT partners.
Doordat FileMaker een heel korte ontwikkelcyclus heeft, kunnen wij samen met u snel tot een geoptimaliseerd ontwerp komen.
En als de oplossing aan de eisen voldoet, dient het database ontwerp als uitgangspunt voor de uiteindelijke realisatie.

© 2012-2015 fit-in solutions -- tel. 0628157200